پیام ها

قلب ما با مردم مصر در میدان تحریر است

قلب ما با مردم مصر در میدان تحریر است. ___________ شورای ملی ایران، تلاش مردم بزرگ مصر را برای جدایی دین از سیاست و رسیدن به سکولاریسم، ستایش می کند، و امیدوار است که این حرکت به استقرار دمکراسی پایدار در مصر منجر شود. ______ مردم مصر، با شجاعتی ستودنی، پا به میدان گذاردند تا […]