بیانیه ها

روز جهانی ریشه کنی فقر

دانلود در قالب پی دی اف بیانیه شورای ملی ایران « در روز جهای ریشه کنی فقر » در روزگاری که با تثبیت فقر در لایه‌های مختلف اجتماعی در کشور کهن ما ایران، مردم هر روز با ناامیدی بیشتر سعی در ادامه دادن به زندگی خود دارند، در روزگاری که تعداد خودسوزی‌ها در قشر مستضعف […]