اخرین مطالب پیام ها

#regimechangeiniran  از ساعت ۱۱ به وقت ایران ۲۲ بهمن ماه نوید بهار آزادی ایران از سرشت زمستان می آید هم میهنان گرامی، اینک پس از گذشت چهاردهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در آستانه دوران گذر از حکومتی قرار داریم که همه شیرازه های کشورمان را نابود کرده است. چهل سال کسب قدرت توسط […]