اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: یاد فرزاد کمانگر گرامی باد

دانلود پی دی اف «یاد فرزاد کمانگر گرامی باد» اشتیاق مردم ایران به علم و دانش و تحصیلات، در همه جای دنیا زبانزد خاص و عام است، به عنوان نمونه، در میان مهاجرین ساکن آلمان، ایرانیان آمار بیشترین تعداد تحصیل کرده دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند. این اشتیاق را همچنین می توان در […]