اخرین مطالب پیام ها

فراخوان شورای ملی ایران: در خیابان ها و میدان های اصلی شهر می مانیم تا جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم

چهارم تیرماه   شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه مردم ایران دعوت می کند تا به گروه های معترض خیابانی بپیوندند. امشب قهرمانان ملی پوش ایران در بازی دیگر افتخار آفرینی خواهند کرد. بازیکنان ملی پوش ایران، قهرمانان اخلاق و منش ورزشکارانه و نماد تمدن ملت بزرگ ایران هستند. هم اکنون بسیاری از […]