اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

کارشناسان برنامه دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهش گر علوم اجتماعی نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران توضیحات: قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی کاملاً متمرکز و وابسته به نهاد مطلقه ولایت فقیه است. برهمین اساس، آن چه در این ساختار رنگی ندارد، اصل لازم برای مشارکت همه شهروندان یک جامعه، یعنی […]