اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران/شکنجه در جمهوری اسلامی و اصل هفتم منشور

تاریخ پخش: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴ موضوع : شکنجه در جمهوری اسلامی و اصل هفت منشور شورای ملی ایران کارشناس برنامه : ایرج مصداقی نویسنده ؛فعال حقوق بشری ؛زندانی سابق سیاسی بیش از سه دهه است که مدافعان حقوق بشر موارد اعمال شکنجه را در ایران مستند کرده اند و فهرست طویل قربانیانی که جان یا […]