اخرین مطالب گفتگو

شورای ملی ایران- پیامد برنامه های هسته ای ایران با حضور دکتر صرام

شورای ملی ایران- پیامد برنامه های هسته ای ایران با حضور دکتر صرام کارشناس برنامه : دکتر مهدی صرام کارشناس ارشد مهندسی هسته ای شورای ملی ایران- پیامد برنامه های هسته ای ایران from افق ایران on Vimeo.