اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

شادباش نوروزی به هموندان و یاران شورای ملی ایران

هموندان و یاران گرامی شورای ملی ایران در آستانه بهار، فرارسیدن نوروز را به شما شادباش می گوییم و ضمن تجدید پیمان با تک تک شما یاران از پشتیبانی های بی دریغ تان که بدون آن بی هیچ گمان نمی توانستیم گامی برداریم، سپاسگزاری می کنیم. باشد که سال پیش رو سالی پر از کامیابی […]