اخرین مطالب بیانیه ها

سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی

سی و هفتمین سالِ سوگنامه جمهوری اسلامی درهمان هنگام که پرچمداران اسلام سیاسی با هزینه کردن از سرمایه های ملت ایران سرگرم پایکوبی در مدارس، برپایی میهمانی های گوناگون در سراسر جهان و تولید برنامه های تلویزیونی برای دگرگونی تاریخ هستند، تاریخ نگاران، نویسندگان و نواندیشان از تلخ ترین و سخت ترین سال های ایران […]