اخرین مطالب اطلاعیه

اطلاعیه: هشدار درباره سو استفاده از لوگوی شورای ملی ایران

به آگاهی می رساند که اخیرا  برخی با سو استفاده از آرم و لوگوی شورای ملی ایران، نسبت به انتشار ویدیو یا مطالبی می نمایند که مورد تایید شورای ملی ایران نمی باشد. بدینوسیله یادآور می شود که تنها منبع قابل اعتماد برای آگاهی یافتن از اخبار، بیانیه ها و نقطه نظرات شورای ملی ایران، […]