گفتگو

مصاحبه بی بی سی با سخنگوی شورای ملی ایران

 رضا پهلوی رییس شورای ملی ایرانیان است که به لندن آمده تا با نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران رایزنی کند. نگین شیرآقایی در گفتگویی با رضا پهلوی ابتدا از او پرسید ارزیابی اش از وضعیت حقوق بشر در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی چیست. مصاحبه بی بی سی با سخنگوی شورای ملی […]