اخرین مطالب بیانیه ها ریاست

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت برگزاری مجمع عمومی آینده شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

سرزمینمان ایران با دوران حساس و پیچیده تاریخی روبرو است. از یکسو فروپاشی شیرازه های حکومت اختلاس گر جمهوری اسلامی و از سوی دیگر تحولات منطقه ای و درنهایت تغییر خط مشی جامعه جهانی در برابر سیاست های تروریست پرور و تنش زای جمهوری اسلامی می تواند نویدبخش تغییرات بنیادین برای ملت ایران باشد. به […]