اخرین مطالب گفتگو

سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، ریاست شورای ملی ایران در مرکز رهبر ی و اندیشه سیاسی، دانشگاه آریزونا

سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، ریاست شورای ملی ایران در مرکز رهبر ی و اندیشه سیاسی، دانشگاه آریزونا – جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان، موضوع: جنبش دمکراسی خواهی در ایران قسمت اول جمعه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵ با همکاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران اسپانسر مرکز رهبری و اندیشه سیاسی […]