اخرین مطالب گفتگو

سخنراني ‫شاهزاده رضا پهلوی، رياست شوراي ملي ايران

سخنراني ‫شاهزاده رضا پهلوی، رياست شوراي ملي ايران مركز ‫#‏دانشگاهي‬ ‫#‏مطالعات_خاورميانه‬، استان كوت دآزور Côte -d’azur نمایندگان گرامی منتخب ملت فرانسه، خانم ها، آقایان درنهایت افتخار دعوت شما را در این جمعه ۱۳ پذیرفتم تا در شهر زیبای مدیترانه ای نیس که جایگاه ویژه ای برای من دارد، تا با شما از کشورم ایران و […]