گفتگو

حضور دکتر یگانه، هموند شورای ملی ایران در رسانه افق ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ایران from افق ایران on Vimeo. برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم […]

انتشارات

۱۳ اکتبر، روز جهانی کاستن از آسیبهای طبیعی

این نوشتار به بهانه ی قطعنامه ی ۲۲ نوامبر ۱۹۸۹، و پاسداری از کوشش درخوری است که بهتر و کم آسیب زیستن برای همگان را آرمان دارد، و می کوشد با بالا بردن آگاهی های همگانی و بهره گیری از دانش پیشرفته، آثار ویرانگر آسیب ها(بلاهای)، طبیعی و رویدادهای در پی آنرا کاهش دهد. قطعنامه […]