اخرین مطالب گفتگو

آبانگان سی و یکم، بخش پایانی گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی

آبانگان سی و یکم، بخش پایانی گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی بخش پایانی گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی در باره راه‌کارهای زیست محیطی از منظر شورای ملی و نیز گفتگو با دکتر فریدون خاوند در مورد نقش آب در امنیت ایران را خواهید دید. آبانگان سی و یکم، بخش پایانی گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی […]

اخرین مطالب گفتگو

آبانگان سی ام- برنامه‌های شورای ملی در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی

آبانگان سی ام- برنامه‌های شورای ملی در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی دومین بخش از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی: در مورد برنامه‌های شورای ملی در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت بر منابع در دوران دولت انتقالی آبانگان سی ام- برنامه‌های شورای ملی در ارتباط با محیط زیست و منابع […]

اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران

حفظ و حراست از محیط زیست ایران کارشناسان برنامه: دکتر کاوه راد، پزشک استاد دانشگاه مسوول کمیسیون بین الملل شورای ملی ایران و نیک آهنگ کوثر، کارشناس و پژوهشگر کارزار آرمان های ملی ایران- آرمان های ملی در ارتباط با محیط زیست ایران from Ofogh Iran on Vimeo.

گفتگو

حضور دکتر یگانه، هموند شورای ملی ایران در رسانه افق ایران

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم ایران با حضور دکتر یگانه فرزین اقتصاددان؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا-عضو شورای ملی ایران برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش دوازدهم: زیست بوم ایران from افق ایران on Vimeo. برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران /بخش پانزدهم: زیست بوم […]