اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: سالگرد اعدام ریحانه جباری

موضوع :يادمان سالگرد درگذشت ريحانه جبارى ميهمانان برنامه : محمد پاكروان ، كارگردان سحر زكى خوانى راوى و فيلمبردار فيلم شعله هاى ريحانه برنامه هفتگی شورای ملی ایران: سالگرد اعدام ریحانه جباری from افق ایران on Vimeo.