اخرین مطالب گفتگو

ریاست شورای ملی ایران در مصاحبه با بی بی سی فارسی

ریاست شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلوی: آنچه که جمهوری اسلامی منافع ملی می نامد، مصلحت نظام است. مصلحت نظام در تضاد با منافع ملی ما ایرانیان است. «تجربه تاریخ نشان داده است که هرگاه در نظام‌های توتالیتر فرصت بازشدن دریچه‌ها فراهم آمده است، شرایط به سود مردم جامعه و نه مصلحت نظام سیاسی پیش […]