اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: محکومیت دخالت در امور داخلی کشور یمن

دانلود بیانیه در قالب پی دی اف اعمال رژیم ایران که در جهت خلاف منافع دراز مدت کشور ایران است، به گسترش نا امنی در منطقه منجر شده است. در حالی که منطقه خاورمیانه به خودی خود از بی ثباتی رنج می برد، «سیاست رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر بحران زایی»، خطرات دراز مدتی را […]