بیانیه ها

ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی

دانلود در قالب پی دی اف   بیانیه شورای ملی ایران « ادامه بحران آفرینی های رژیم جمهوری اسلامی» پس از عقب نشینی خفت بارجمهوری اسلامی در پرونده اتمی که زیر فشار شدید تحریمهای بین المللی به وقوع پیوست و ولی فقیه را وادار به نرمش قهرمانانه نمود ،تنها اندکی زمان لازم بود تا بار […]