اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران – روز کورش

دانلود به صورت پی دی اف روز کورش هفتم آبان ماه، کورش بزرگ پس از فتح بابل، با صدور فرمان انسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت پدید آورد. بیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زندگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیبۀ نبوکد نِصردوم […]

انتشارات

کوروش بزرگ و فرمان آزادی بخشِ افتخار آفرین او

کوروش بزرگ و فرمان آزادی بخشِ افتخار آفرین او      کوروش بزرگ که امروز نه تنها مردمان ایران زمین، که همه جهانیان به او می بالند، نام پادشاه دادگری است، که توانست به ژرفا و درونمایه ی خردورزانه، بردبارانه و مداراجویانه ی فرهنگ ایران پی ببرد و آن را به کار ببندد.      کوروش بزرگ […]