بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه روز فردوسی / «تو این را دروغ و فسانه مدان»

دانلود در قالب پی دی اف تو این را دروغ و فسانه مدان کمابیش هزار سال از مرگ مردی می گذرد که بی او نه ایران می داشتیم و نه ایرانی. یادگاری که او برای جهان و برای ما ایرانیان به ویژه به جا گذاشت هنوز پس از سده ها همتایی پیدا نکرده است. این […]