اخرین مطالب بیانیه ها

هفدهم دی ماه، روز کشف حجاب

در دورانی که بشر در حال فضا نوردی و ایجاد ایستگاه های فضایی در سراسر کهکشان راه شیری است، تکنولوژی پیشرفته سرعت گذر زمان را چندین برابر کرده است، رهبران حکومت جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات خیابانی مردم ستمدیده و رنجدیده از فساد حکومتی را “اغتشاشگر” می نامند و اینچنین در بی نهایت ترین رفتارهای دون […]