بیانیه ها

درگذشت هنرمند بزرگ آندرانیک آساطوریان

شورای ملی ایران، درگذشت هنرمند بزرگ آندرانیک آساطوریان را به بستگان، دوستان و خانواده ایران فرهنگی بزرگ تسلیت می گوید. آندرانیک آساطوریان، در شکوفایی هنر موسیقی، نقشی ارزنده ایفا کرد و همواره از او به نیکی یاد خواهد شد. رشد هنرمندان و آثار هنری ساخته شده در دهه چهل و پنجاه شمسی، خصوصا در عرصه […]