نامه ها

نامه به دبیرکل سازمان ملل و اعلام خطر درباره سلامت بانو نرگس محمدی

Download PDF به: عالیجناب بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، تلاش بین المللی برای آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی از زندان جمهوری اسلامی،   عالیجناب، ما جامعه بین المللی را ترغیب می کنیم تا خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، زندانی سیاسی، از زندان اوین شوید. ما به شدت نگران جان […]

Uncategorized

کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی، به منظور آگاهی رسانی درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا در نقاط مختلف کشور، در نظر دارد تجمعی را در شهر سیدنی، برگزار نماید

کمیته محلی شورای ملی ایران در سیدنی، به منظور آگاهی رسانی درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا در نقاط مختلف کشور، در نظر دارد تجمعی را در شهر سیدنی، برگزار نماید. نشانی و زمان تجمع: First Fleet Park Circular Quay  Sydney 2000 Australia Next to the train station Post by ‎شورای ملی ایران‎.