اخرین مطالب بیانیه ها

در محکومیت سرکوب دراویش گنابادی

یکم اسفندماه   شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، ضرب و شتم وحشیانه دراویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی های حکومتی را محکوم می کند. دروایش گنابادی که از سراسر کشور در خیابان گلستان هفتم، نسبت به سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت جمهوری اسلامی تحصن اعتراضی کرده بودند، مورد یورش وحشیانه نیروهای بسیج و […]