اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در محکومیت اظهارات دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در انکار فاجعه انسانی هولوکاست

بیانات اخیر دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی در نیوزلند مبنی بر دروغ بودن هولوکاست و انکار کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم و همچنین برنامه نابودی کشور اسراییل، بار دیگر تکرار مواضع آپارتاید مذهبی حاکم بر ایران در طی سی و هشت سال گذشته بود. این ادعای شرم آور بارها از سوی رهبر حکومت […]