اخرین مطالب بیانیه ها

همراه با خوزستان، همگام با ایران

همراه با خوزستان، همگام با ایران در راستای خیزش مردمی در خوزستان برعلیه ظلم و تبعیض حکومتی به پا خیزیم   چهاردهم فروردین ماه   باز هم خروش و گردهمایی‌های مردمی در گوشه‌ای دیگر شماری از ایران به خشونت کشیده شد. شمار زیادی دستگیر شدند و از سرنوشت‌شان اطلاعی در دست نیست. خوزستان یکی از […]