اطلاعیه بیانیه ها

یلدا، پیروزی نور بر تاریکی، خجسته باد

«خور روز» و «دي گان» – روز برابري انسانها در ايران باستان و روز کشت نهال سرو که امروز نام یلدا را به خود گرفته به همراه دیگر جشن های ایرانی بیش از هر چیز دیگر نماد یگانگی و یکرنگی همه ایرانیان از هر تیره و خانواده است. از خراسان بزرگ (که بخشی از آن […]