اخرین مطالب پیام ها

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان در سراسر کشور، دعوت می کند در اعتراض به سیاست های متجاوزانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به معامله سهم ایران از دریای کاسپین، فردا بعدازظهر دوشنبه ۲۲ مرداد در برابر استانداری ها و میداین بزرگ شهر به اعتراضات خیابانی بپیوندند.

اخرین مطالب پیام ها

خزر فروشی نیست

  فراخوان بیست و دوم امرداد شورای ملی ایران خزر فروشی نیست جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان در سراسر کشور، دعوت می کند در اعتراض به سیاست های متجاوزانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به معامله سهم ایران از دریای کاسپین، فردا […]