گزارش حقوق بشر در ایران

بیانیه عفو بین الملل درباره خانم صبا آذرپیک

سازمان عفو بین الملل (امنستی اینترنشنال): صبا آذرپیک، یک زندانی سیاسی است، و اکنون در سلول انفرادی، و در بی خبری کامل به سر می برد. روزنامه نگار ایرانی، خانم صبا آذرپیک، از بیست و هشتم ماه می، بیش از دو ماه است که در سلول انفرادی نگه داری می شود، محل نگه داری او […]