پیام ها

حمایت شورای ملی ایران از خبرنگاران

بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲     پیرو انتشار گزارش هایی مبنی بر تشدید فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده خبرنگاران و اصحاب رسانه های غیر وابسته به رژیم، دفتر سیاسی شورای ملی ایران ضمن اعلام حمایت مجدد خود از حق آزادی بیان و با پای فشاری بر اصل استقلال رسانه ها و کوشندگان […]