Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

روز جهانی حقوق بشر بر همگان گرامی باد

تاریخ ۱۹ آذرماه، ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر رویدادی سالانه است که در نوزدهم آذر ماه برابر با دهم دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نام‌گذاری شده و  به پاسداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر در همه کشورهای دمکراتیک که قانون اساسی آن‌ها مبتنی بر انسان‌گرایی و مستثنی از هرگونه ایدئولوژی می‌باشد، برگزار می‌شود. […]