گفتگو

حضور سخنگوی شورای ملی ایران در پالتاک

سخنگوی شورای ملی ایران، مهمان ویژه سایت پالتاک ______________ زمان: روز بیست و ششم فوریه، هفت اسفند ماه، ساعت بیست و سه به وقت اروپای مرکزی، یک و سی دقیقه بامداد، مکان تالار خبر پالتاک.  این نشست توسط سایت پالتاک، تدارک دیده شده است سخنرانی و برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود، و نمایندگان دیگر […]