اخرین مطالب گفتگو

حضور رضا پیرزاده در برنامه نیمه پنهان: رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم –

نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴ /مهمان: رضا پیرزاده- نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo. نیمه پنهان- رفع تحریم ها و اثر آن در زندگی مردم -دوم مرداد ۱۳۹۴ مهمان : رضا پیرزاده