بیانیه ها

بیانیه در ارتباط با روند نابودی جنگلها و مراتع

دانلود به صورت پی دی اف بیانیه در ارتباط با   روند       نابودی   جنگلها و مراتع آتش سوزی ها در پهنه زیست بوم ایران و تخریب جنگلها و مراتع طبیعی کشور، تبدیل به یک مشکل ملی شده است. ارقام متفاوتی برای ارزش اقتصادی هر هکتار از عرصه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی در ایران اعلام می‌شود، اما […]