انتشارات

فردای سرمایه گذاری بعد از پایان مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه۱ + ۵

  ضرب الاجل مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه۱ + ۵ رو به پایان است. اما سرمایه گذارای در بورس با نگاهی مشکوک به تمدید این مهلت و با حساب نتایج مثبت و منفی آن شروع بکار کرده است. بازار سرمایه گذاری دور از نتایج مذاکرات جریانات قابل تاملی در پیش رو دارد. […]