انتشارات

معامله با جمهوری اسلامی، خطاست

دوشنبه, اوت ۱۱, ۲۰۱۴ –  هموند دفتر سیاسی: دکتر امیر حسین مهدی ایرایی هنگامی که هیتلر در سال ۱۹۲۵ میلادی در کتاب خود به نام نبرد من آشکارا از نابودی نژاد یهود و فضای حیاتی برای نژاد ژرمن سخن راند کسی‌ جدی نگرفت ،و زمانی‌ که در ۱۹۳۳ به قدرت رسید و ارتش آلمان نازی را […]