نامه ها

نامه به نخست وزیر جدید بریتانیا

Download- PDF عالیجناب، بانو ترازا می، نخست وزیر بریتانیا، مایلم انتصاب شما را به سمت نخست وزیری بریتانیا شادباش بگویم. در روزگار پر تنش کنونی،  نیاز است تا رهبریتی قدرتمند در قدیمی ترین کشور مجلس محور و دمکراتیک دنیا وجود داشته باشد. و لازم است تا حکومت مذهبی و ستمگر جمهوری اسلامی بداند که بریتانیا، […]