اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان مهمان: رضاپیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای مای ایران – پاریس توضیح: اتفاقات تنش آفرین در هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه را بیش از پیش در بحرانی عمیق فرو برده است که به نگرانی کنشگران سیاسی در زمینه رویدادهای منجر به […]