گفتگو

ترجمه مصاحبه میامی هرالد با ریاست شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلوی

پیوند به سایت روزنامه پهلوی ارائه چشم انداز خود برای ایران رضا پهلوی ۱۹ ساله ، در ایالات متحده آمریکا مشغول به تحصیل بود که انقلاب ایرانیان پدر او – شاه – را از تهران بیرون رانده و به تبعید دائم در سال ۱۹۷۹ رهسپار کردند. او هم اکنون مدیر بنیاد سلطنتی پهلوی است و […]