بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه سالگرد بیست و دوم بهمن

دانلود پی دی اف در روز ۲۲ بهمن نهال زهرآگینی به بار نشست که کسی گمان نمی کرد در زمانی نزدیک به سه دهه از باغ های زیبای ایران و طبیعت دوست داشتنی این سرزمین اهورایی خارزاری اهریمنی بجا بگذارد. کسی گمان نمی کرد این دیوزاد چنین ناگهان در سه دهه، با سوء استفاده از منابع مالی میهن […]