اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران « لازمه پیشرفت یک جامعه، وجود آزادی بیان و اندیشه، و وجود افراد منتقد و روشنفکر است.»

دانلود به صورت پی دی اف بیانیه شورای ملی ایران « لازمه پیشرفت یک جامعه، وجود آزادی بیان و اندیشه، و وجود افراد منتقد و روشنفکر است.» نبود «اندیشه انتقادی» و نبود بنیان لازم برای روشنگری و روشنفکری در جامعه دست به دست هم داد تا در دهه پنجاه شمسی از افرادی چون «علی شریعتی» و […]