اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: سالگرد ترور فریدون فرخزداد

  فریدون فرخزاد: «يک روزی ملت ما آزاد ميشه و اين روز زياد دور نيست» نمی توان بر هنرمندی که تصمیم می گیرد درباره مسایل سیاسی کشورش دخالتی نکند، خرده ای گرفت، ولی هر انسان آزادی کلاه از سر بر می دارد وقتی که تلاش های یک هنرمند آزاده را برای بهروزی مردم کشورش می […]