بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در رابطه با آلودگی هوای خوزستان

  مشروعیت یک حکومت، از رای مردم، و اجرای خواسته های مردم ناشی می شود. هر حکومتی که بر خلاف خواسته اکثریت مردم عمل کند، فاقد مشروعیت است. سوال اینجا است، آیا رسیدگی نکردن به وضعیت وخیم آلودگی هوا در خوزستان، خواست اکثریت مردم ایران است؟ این روزها، سوالی که شهروندان ایرانی، از گوشه و […]