اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه روز جهانی پناهندگان

دانلود به صورت پی دی اف «ایران متعلق به همه شهروندان ایرانی است، چرا باید میلیونها ایرانی آواره باشند؟» مهاجرت در زمره سخت ترین کارهای دنیا است، چه آنکه آدمی می باید از خانه و کاشانه خود دل بکند، و اگر  انسان از سر ناچاری مجبور به فرار و پناهندگی بشود، این «سختی» تبدیل به یک «درد» می شود، و […]