بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: «جلوگیری از نشست اعضای کانون نویسندگان، ادامه همان سیاست منجر به وقوع قتل های زنجیره ای است.»

دانلود بیانیه به صورت پی دی اف در روز هشتم اسفند ۹٣، دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، جلوی تشکیل نشست کانون نویسندگان ایران را گرفته اند. نویسندگان و هنرمندان هر کشوری، سرآمدن آن جامعه هستند، و می بایست از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند. پویایی هر فرهنگی، به آزادی هنرمندان و نویسندگان آن کشور […]