اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران «روز جهانی سالمندان »

بیانیه شورای ملی ایران به مناسب روزجهانی سالمندان، در سراسر جهان برنامه های ویژه برای رسیدگی به امور بازنشستگان و یا سالمندان برگزار می شود. با بالا رفتن سطح امید به زندگی، پیشرفت بهداشت و کاهش بیماری، مرگ و میر و همچنین پیشرفت تکنولوژی، طول عمر انسان ها به ویژه درکشورهای پیشرفته و دمکراتیک بالارفته […]