اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه ریاست شورای ملی ایران«موسم آموزگاری و دانش اندوزی»

 دانلود به صورت پی دی اف فرارسیدن موسم آ موزش و پرورشِ آینده سازانِ ایران بر فرهیختگان، پژوهشگران، اساتید، آموزگاران، دانش آموزان و دانشجویان شاد باد. امیدوارم که در سال پیش رو  فضای سالم و اعتماد برای آموزش و روشنگری برای دستیابی به هدف های والایتان، دانش اندوزی و پرورش فرزندان ایران ایجاد شود. آموزگاران […]